Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Pogge 2017-2020 fleche Onthaal fleche Onthaal
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Pogge

Onthaal

Het Duurzaam wijkcontract Pogge 2017-2020, het 11e wijkcontract op het Schaarbeeks grondgebied zal klaar zijn eind tot midden 2021 (verlengd door COVID19).

De voorgestelde perimeter omvat ten westen de Koninklijke Sint-Mariastraat en ten oosten de Voltairelaan.
In het zuiden wordt de perimeter begrensd door de Louis Bertrandlaan. In het hart van deze perimeter liggen drie belangrijke openbare ruimten, het Colignonplein (waar binnen enkele jaren een metrostation zal komen), het Poggeplein en het Houffalizeplein.

Het definitief programma van het duurzaam wijkcontract Pogge werd opgesteld volgens een diagnostiek en is verdeeld over 3 assen:

En dat alles met participatie!

  • De algemene vergaderingen - AV van de wijk - 2 à 3 maal per jaar, voor allen
  • De wijkcommissie - WC 4 maal per jaar– voor alle bewoners die werden verkozen tijdens de algemene wijkvergadering
  • De werkgroepen openbare ruimte, netheid,…
  • De wijkfeesten

Een ploeg van 3 personen die geïnstalleerd wordt in een wijkantenne en 1 architect renovatie begeleiden de wijk gedurende de 4 jaar van het duurzaam wijkcontract.

De ploeg van het duurzaam wijkcontract heeft de wijk en het permanentielokaal vanaf december 2021 verlaten.

Voor meer informatie kunt u contact nemen met: Hakim Belabes - Projectlleider - abelabes@renovas.be - T. +32 (0)2 246 91 68 - Aarschotstraat 208 - 1030 Schaarbeek

  • DWC Koningin-Vooruitgang Jolly 164, lokaal voor de straatvegers © J. (...)