Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Pogge 2017-2020 fleche Nieuwsbrief fleche Nieuwsbrief
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Pogge

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Elk wijkcontract, stelt 8 à 10 nieuwsbrieven jaarlijks voor gedurende de vier jaar van de uitvoering van het duurzaam wijkcontract.

Hij wordt verdeeld door de ploeg of door jongeren uit de wijk in alle brievenbussen, in de verenigingen en de handelszaken van de perimeter van de wijk, en informeert de bewoners en gebruikers regelmatig over de verschillende socio-economische, culturele initiatieven en over de werven van het wijkcontract en/of over de activiteiten van de partners.
Op die manier wordt ook een samenhangende, terugkerende en bijgewerkte informatie over het contract en de wijk en het leven in de wijk …. verspreid.

Online Newsletter
Newsletter 13 - maart 2021
Newsletter 12 - februari 2021