Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Pogge 2017-2020 fleche News fleche Nieuw openbaar onderzoek - tot 7 december 2020
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Pogge

Nieuw openbaar onderzoek - tot 7 december 2020

Bij deze laten wij u weten dat de opdracht voor de Bijzondere Maatregelen voor Bekendmaking en de overlegcommissie voor het dossier van de stedenbouwkundige vergunning inzake het herinrichtingsproject van de openbare ruimte geannuleerd zijn, deze voorzien in het kader van het duurzaam wijkcontract Pogge.

Nieuw openbaar onderzoek - tot 7 december 2020

De gewestelijke administratie voor stedenbouw (urban.brussels,) en meer bepaald de Directie Stadsvernieuwing, heeft inderdaad bepaald dat het dossier voor de vergunningsaanvraag het voorwerp moet uitmaken van, enerzijds, de handtekening van de afgevaardigde ambtenaar voor erfgoed, in toepassing van artikel 123/2§1er 3° van het BWRO, en anderzijds, van een gelijkvormig advies van de “Commissie voor Monumenten en Landschappen”, in toepassing van de artikelen 177§2 en 237 van het BWRO met betrekking tot de geplande interventies rond de geklasseerde boom op het Poggeplein.

Hiervoor heeft de Directie van de Stadsvernieuwing van de gewestelijke administratie voor stedenbouw een erratum overgemaakt dat de vergunningsaanvraag in dit opzicht herziet en dat werd bekendgemaakt door de afgevaardigde beambte.
De gevolgen van deze beslissing zijn de volgende:
-  Op het vlak van het dossier voor de vergunningsaanvraag: geen verandering van het project en van de plannen behoudens de toevoeging van het erratum aan het dossier.
-  Op het vlak van de procedure: het lanceren van een nieuwe fase van het openbaar onderzoek van 30 kalenderdagen, dat zal plaatsvinden van 08/11/20 tot 07/12/20, evenals het opzetten van een nieuwe overlegcommissie die zal plaatsvinden op 17/12/20.

Men dient te verduidelijken dat het lanceren van een nieuwe fase van Bijzondere Maatregelen voor Bekendmaking echter betekent dat de personen die hun advies hebben geuit tijdens het eerste openbaar onderzoek hun opmerkingen opnieuw moeten melden tijdens het nieuwe geprogrammeerde onderzoek. Na discussie met de gewestelijke en gemeentelijke administratie kunnen de opmerkingen evenals de petities die voorafgaandelijk werden overgemaakt opnieuw worden ingediend, zonder voorafgaandelijke wijziging.

Wat het raadplegen van het vergunningsdossier betreft, dit is beschikbaar:
-  online via volgende link: Openpermits.brussels
-  Via telefonische afspraak (02/244.72.08) op het gemeentehuis, Colignonplein (voorkamer van het kabinet van de Heer Nimal, gelijkvloerse verdieping) van maandag tot vrijdag van 9:00 tot 12:00

Voor het overmaken van adviezen: deze kunnen worden geformuleerd tijdens de nieuwe fase van het openbaar onderzoek (08/11/20 tot 07/12/20) door middel van:
-  E-mail op volgend adres: mpp@schaerbeek.be
-  per brief op volgend adres: Gemeentehuis (Bureau 2.08), afdeling Stedenbouw-Milieu, Colignonplein, 1030 Schaarbeek
-  Mondeling op telefonische afspraak (02/244.78.08) Colignonplein (voorkamer van het kabinet van de Heer Nimal, gelijkvloerse verdieping) van maandag tot vrijdag van 9:00 tot 12:00

Wat de overlegcommissie betreft (17/12/20), de aanvraag voor deelname moet minstens 48u op voorhand worden ingediend per email op volgend adres: Urbanisme@schaerbeek.be

Voor meer details, aarzel niet contact op te nemen met Hakim Belabes, projectleider van het duurzaam wijkcontract Pogge via mail (hbelabes@renovas.be) of telefonisch (02/246.91.68).

Gelieve ons te verontschuldigen voor de overlast en wij verzekeren u ervan dat wij een transparante, democratische procedure willen aanwenden die beantwoordt aan alle administratieve en juridische verplichtingen.