Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Pogge 2017-2020 fleche News fleche 3 openbare onderzoeken in de Poggewijk
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Pogge

3 openbare onderzoeken in de Poggewijk

Tussen 25.08.21 en 25.09.21 kan je reageren op meerdere openbare onderzoeken in verband met verschillende projecten rond huisvesting en infrastructuur in het kader van het duurzaam wijkcontract Pogge. Gebruik deze kans om bij te dragen aan kwalitatieve projecten voor de Poggewijk!

3 openbare onderzoeken in de Poggewijk

Vóór de aanvang van de bouwwerken kunnen de bewoners via een openbaar onderzoek hun opmerkingen kenbaar maken aan de dienst stedenbouw van de gemeente Schaarbeek. op de interactieve kaart van de gemeente Schaerbeek kan een overzicht worden geraadpleegd van alle beschikbare openbare onderzoeken.

Raadpleeg hieronder de verschillende projecten en de verschillende deadlines van de openbare onderzoeken.

Klik hier en lees meer over: Hoe de verschillende documenten raadplegen? Hoe op een project reageren? En hoe gehoord worden door de overlegcommissie?

Hoek Haacht-Bergé

Er werd een aanvraag voor een vergunning ingediend voor de afbraak van het gebouw gelegen op de hoek Haachtsesteenweg en de Henri Bergéstraat (tankstation) om een gebouw van 3 sociale woningen met een gemeenschappelijke fietsenstalling te bouwen.

Openbaar onderzoek : 25.08.21 tot 08.09.21
Overlegcommissie : 16.09.21

Meer info

Gedeelde fietsparking Houffalizeplein 16

De tweede aanvraag die werd ingediend gaat over de aanleg van een gemeenschappelijke fietsenstalling op de benedenverdieping van een appartementsgebouw aan het Houffalizeplein 16.

Openbaar onderzoek : 25.08.21 tot 08.09.21
Overlegcommissie : 16.09.21


Meer info

Elite-Scarabaeus

Verder werd er ook een aanvraag ingediend voor de realisatie van een sociaal-culturele voorziening, dit door de transformatie, renovatie en combinatie van drie gebouwen, namelijk de voormalige bioscoop Elite (Haechtsest. 296-294), het aangrenzende huis (Haechtsest. 300-298) en het voormalige theater Scarabaeus (Hollestraat 29-37).

Openbaar onderzoek : 27.08.21 tot 25.09.21
Overlegcommissie : 07.10.21


Meer info

NOG VRAGEN?
hbelabes@renovas.be
Tel. +32 (0)2 246 91 68
Antenne van het Duurzaam wijkcontract Pogge,
Goossensstraat 5, 1030 Schaarbeek