Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Pogge 2017-2020 fleche News fleche 15/04/2020 – AG/CoQ VIRTUEEL [Activatie van de publieke ruimte]
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Pogge

15/04/2020 – AG/CoQ VIRTUEEL [Activatie van de publieke ruimte]

We hebben besloten om de voorziene wijcommissie van 31/03/2020 te vervangen door een online-wijkcommissie. Door de uitzonderlijke omstandigheden, die samenkomsten of ontmoetingen tussen personen onmogelijk maken, hebben we ervoor gekozen om de leden van de wijkcommissie (WCo) en andere inwoners en gebruikers van de wijk te consulteren via elektronische stem en dit, om de vooruitgang van de projecten niet significant te vertragen.

15/04/2020 – AG/CoQ VIRTUEEL [Activatie van de publieke ruimte]

* PLACE DE HOUF / Alive Architecture + Fabrique à bois + FEZA + SameSame. Project gerealiseerd in het kader van de projectoproep activatie publieke ruimte 2019. Meer info over deze projectoproep

Op deze WCo vragen we u om te stemmen voor de projecten die we ontvingen in het kader van de projectoproep “Activatie van de publieke ruimte”.

Deze projectoproep richt zich op volgende doelstellingen:

  • Acties die bijdragen tot een nieuwe kijk en een ander gebruik van de openbare ruimten bevorderen.
  • Momenten voor gezelligheid en ontmoeting creeren in de wijk voor alle bewoners en gebruikers.
  • Het gebruik en de toe-eigening van de openbare ruimten van de wijk door de bewoners, verenigingen en handelaars van de wijk bevorderen.
  • De bewoners, verenigingen en handelaars betrekken bij de dynamiek van hun wijk.

Om het juiste project te kiezen rekenen we op u, inwoners en gebruikers van de wijk!

Kom via enkele korte videos (in onderstaande link) meer te weten over de twee voorgestelde projecten. Stel jouw vragen en stem voor het project dat jouw voorkeur heeft.

> Breng hier je stem uit

We horen graag jullie mening en ontvangen deze tot dinsdag 14 april voor de middag. Hij zal mee in rekening worden genomen tijdens de WCo van 15 april.