Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Pogge 2017-2020 fleche Huisvesting en infrastructuren fleche Renovatie – verhuur
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Pogge

Renovatie – verhuur

Renovatie – verhuur

Renovatie van 12 eenheden.

Vaststellingen

De diagnose van de perimeter toont een interessant fenomeen: leegstaande en buiten dienst gestelde benedenverdiepingen. Deze benedenverdiepingen hebben vaak een patrimoniale waarden als historische uitstalramen.
Verschillende blokkeringselementen maken de reactivering van deze lokalen moeilijk:

  • het economische potentieel laat niet langer toe om een commerciële functie te overwegen voor al deze leegstaande benedenverdiepingen (meer bepaald in de Generaal Eenensstraat en de Haachtsesteenweg).
  • de verbouwing van deze benedenverdiepingen tot woningen betekent vaak zware en complexe renovatiewerken om te beantwoorden aan de reglementering.
  • het risico op een weigering van de stedenbouwkundige vergunning (SV) betekent een versterkte architecturale en technische begeleiding, en een voortdurend overleg met de betrokken stedenbouwkundige diensten.
    Tegelijk worden talrijke leegstaande of niet-bezette gebouwen geteld in de wijk.

Doelstellingen
Samenvattende zin: Het project GLVL + beoogt de volledige renovatie van commerciële gelijkvloerse verdiepingen te begeleiden en financieren, om ze gelijkvormig te maken aan de wettelijke beschikkingen en hen het statuut van woning van sociale aard te geven voor een periode van 15 jaar.