Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Pogge 2017-2020 fleche Huisvesting en infrastructuren fleche Hoek Haacht-Bergé
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Pogge

Hoek Haacht-Bergé

Hoek Haacht-Bergé

Vaststellingen

Een verlaten gebouw
De hoek tussen de Haachtsesteenweg en de Bergéstraat wordt heden bezet door een gebouw dat dateert van begin jaren 60. De benedenverdieping werd gebruikt voor een benzinestation, herstelatelier voor auto’s. Het benzinestation is reeds verscheidene jaren verlaten en bevindt zich nu in een erg beschadigde toestand.

Een strategische ligging
Gezien haar strategische ligging, tegenover de ingang van de MIVB remise, op een plaats waar de steenweg begint te verbreden om het Poggeplein te vormen, is een verbetering van de ruimtelijke en architecturale kwaliteit noodzakelijk.

Afmeting
Rekening houdend met de huidige beschadigde staat van het gebouw en zijn onbeduidende architecturale kwaliteit, zal een afbraak- en wederopbouwoperatie worden uitgevoerd. Gezien de verminderde hoogte van het huidig gebouw in vergelijking met de belendende gebouwen, is een hogere volumetrie mogelijk.

Doelstellingen

Een modelwoning uitvoeren met hoge architecturale en milieu kwaliteit