Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Pogge 2017-2020 fleche Huisvesting en infrastructuren fleche Fermettes Jérusalem
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Pogge

Fermettes Jérusalem

Fermettes Jérusalem

Bouw van een uitrusting op de site bestemd voor de vroege kinderjaren (crèche met 60 plaatsen), aan sociale woningen gelijkgestelde woningen (10 eenheden).

Vaststellingen

Erfgoed
De fermettes in de Jerusalemstraat blijken een belangrijk erfgoed in de wijk, erkend door de bewoners. Deze fermettes zijn de laatste overblijfselen van een landbouwkundig en landelijk verleden in de wijk. Meerdere gebouwen staan leeg of zijn weinig bezet.

Gebrek aan beplantingen
Bovendien levert de raadpleging van de wijkbewoners in de diagnostische fase een sterke vraag naar beplantingen op.
Met recht en reden, daar binnen de perimeter van het duurzaam wijkcontract Pogge, geen enkele tuin of openbaar park geïdentificeerd werd. Het geheel van de groene ruimten beslaat minder dan 6% van de totale oppervlakte van de gemeente, wat aanzienlijk minder is dan het gewestelijk gemiddelde (ongeveer 25%).

Dichtheid van de bebouwing
De Poggewijk lijkt een erg dicht bebouwde wijk. De huizenblokken in de permeter zijn klein en er zijn talrijke constructies binnen in de huizeblokken, wat weinig plaats laat voor privé tuinen. Het bezettingspercentage is er veel hoger dan het gewestelijk gemiddelde (ongeveer 3X meer). In deze erg dichte stadscontext, bestaat er achter deze fermettes een erg groot terrein, in het hart van het huizenblok, dat kan worden opengesteld voor de wijkbewoners waardoor het hart van het huizeblok wordt verlucht en vergroend

Ontmoetingsplaats
De wijk lijdt aan een gebrek aan uitwisselingen, ontmoetingen tussen de verschillende bewonersgemeenschappen (afkomsten, leeftijden, sekse…).

Doelstellingen

Het tekort aan plaatsen in het onthaalmilieu op plaatselijke vlak verminderen.
Een belangrijke en patrimoniale plaats behouden en reactiveren.
Een plaats creëren die de sociale cohesie bevordert en versterkt.
De milieukwaliteiten van de binnenkant van huizenblokken verbeteren.