Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Pogge 2017-2020 fleche Contact - Wijkantenne fleche Contact
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Pogge

Contact

Duurzaam wijkcontract Pogge 2017-2021
Het team Duurzame wijckcontract Pogge verliet de wijk in december 2021.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hakim Belabes - projectleider - hbelabes@renovas.be - Tel +32 (0)2 246 91 68 - Aarschotstraat 208 - 1030 Schaarbeek