Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Navez-Portaels 2009-2012 fleche Socio-economische fleche Pedagogische workshop - afval
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract
Navez-Portaels

Pedagogische workshop - afval

Pedagogische workshop - afval

RenovaS asbl
De leerlingen van de verschillende scholen sensibiliseren voor het sorteren van afval: de dagelijkse omgeving exploreren, voorwerpen verzamelen en klasseren volgens eenvoudige criteria zoals kleur, grondstof, gebruik, de materialen benaderen via de zintuigen: de tast, het gehoor, het zicht en de reuk. Tenslotte heeft elk stukje afval zijn verhaal en spreekt het de verbeelding aan …

Contact:
info(@)renovas.be

  • workshop - afval © Renovas asbl n°1
  • workshop - afval © Renovas asbl n°2
  • workshop - afval © Renovas asbl n°3
  • workshop - afval © Renovas asbl n°4
  • workshop - afval © Renovas asbl n°5