Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Navez-Portaels 2009-2012 fleche Socio-economische fleche Les baladins du Maelbeek
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract
Navez-Portaels

Les baladins du Maelbeek

Les baladins du Maelbeek

Le Vide technique asbl
Wie weet dat de Maalbeek die heden overwelfd is, door Schaarbeek vloeit?
Onze stad duwt het water onder het asfalt! Er moet worden nagedacht over de verhoudingen die de bewoners hebben met de natuur. Meerdere workshops werden gevoerd met kinderen uit klassen van het lager onderwijs van de wijk en verschillende vrouwen van Feza asbl deden samen met hun gezin mee aan het bezoek langs de Maalbeek om daarna samen met de Baladins du Maelbeek prachtige linoleumdrukken te maken die worden tentoongesteld in de Bibliotheek Sésame … Opnieuw enkele mooie ontmoetingen die konden plaatsvinden dankzij de verstandhoudingen die ontstonden via het verenigingsplatform.

Om er meer over te weten:
Het project: klik hier.
Tentoonstelling: klik hier en hier.

Contact: +32 494 76 88 79 - patrimoinepgf(@)gmail.com