Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Navez-Portaels 2009-2012 fleche Openbare ruimte fleche Metsysstraat
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract
Navez-Portaels

Metsysstraat

Metsysstraat

Herconfiguratie van de wegenis, voetpaden en beplantingen

Werken gecoördineerd door de FODMV en gefinancierd door Beliris

  • WC Navez-Portaels - Metsysstraat
  • WC Navez-Portaels - Metsysstraat - na werven 1
  • WC Navez-Portaels - Metsysstraat - na werven 2
  • WC Navez-Portaels - Metsysstraat - na werven 3
  • WC Navez-Portaels - Metsysstraat - na werven 4