Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Navez-Portaels 2009-2012 fleche Openbare ruimte fleche Fraikinstraat
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract
Navez-Portaels

Fraikinstraat

Fraikinstraat

Herconfiguratie van de wegenis, voetpaden en beplantingen.

Werken gecoördineerd door de FODMV en gefinancierd door Beliris

  • WC Navez-Portaels - Fraikinstraat - Na werven 1