Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Navez-Portaels 2009-2012 fleche Huisvesting en infrastructuren fleche Portaelsstraat 3, 5 en 7
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract
Navez-Portaels

Portaelsstraat 3, 5 en 7

Portaelsstraat 3, 5 en 7

Creatie van een tiental woningen uitgevoerd door een privé ondernemer en beheerd door het SSVK – Schaarbeeks Sociaal Verhuurkantoor.
Vorderingsstaat → werf in uitvoering

  • WC Navez-Portaels - Portaelsstraat 3, 5 en 7 - werven