Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Lehon-Kessels 2006-2009 fleche Socio-economische
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract
Lehon-Kessels

Socio-economische

Socio-economische, milieu en culturele acties voor het versterken van de gezelligheid, dit wil zeggen acties gevoerd in partnerschap met het verenigingsleven, het schoolmilieu en de bewoners.
De diagnose benadrukte de aanwezigheid van dynamische actoren die een belangrijk palet aan diensten en activiteiten bieden in verschillende domeinen.
Gedurende de vier jaar van de verwezenlijking van het wijkcontract waren verschillende werkgroepen actief rond: openbare ruimte, netheid, de Kesselsruimte evenals een vrouwengroep uit de wijk …
In 2009, op het einde van het wijkcontract, werd een groot slotfeest georganiseerd op het Lehonplein. Het bracht alle partners van het socio-economisch luik samen in een groots collectief project..