Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Lehon-Kessels 2006-2009 fleche Perimeter
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract
Lehon-Kessels

Perimeter

Bepaald in functie van bepaalde criteria verbonden met de staat van de huisvesting, de openbare ruimte en de sociale indicatoren zoals het werkloosheidspercentage, de bevolkingsdichtheid, strekt de perimeter van het wijkcontract Lehon-Kessels zich uit ten noorden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en is noord-zuid begrensd door de Louis Bertrand en Rogierlaan en oost-west door de Wijkheuvelen en Paleizenstraat.