Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Lehon-Kessels 2006-2009 fleche Ik doe mee
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract
Lehon-Kessels

Ik doe mee

De wijk Lehon-Kessels wordt hernieuwt en ik doe mee!

Het duurzaam wijkcontract wordt vanaf het programmeringjaar gecoördineerd door een projectleider die vanaf de verwezenlijking van het programma wordt begeleid door een gezant communicatie-participatie en een architect renovatieadvies van RenovaS.

Elk team is gevestigd in een wijkantenne en is belast met de participatie :
-  de coördinatie van de algemene vergaderingen van de wijk – AV,
-  de wijkcommissies - WCo,
-  de thematische werkgroepen,
-  de informatiestands op de openbare ruimte,
-  en de communicatie: bijwerken van de internetsite, verwezenlijking en verspreiding van de programmafolders en quasi maandelijkse nieuwsbrieven,
-  de coördinatie van thematische platformen,
-  en neemt deel aan de wijkfeesten

Sedert eind december 2009 is het participatief luik van het wijkcontract afgesloten en de werven zijn beëindigd.

Wat het renovatieadvies betreft, ook al zijn de verhoogde premies verbonden met het wijkcontract nu afgeschaft, toch blijft het team van het renovatieadvies altijd beschikbaar voor elk ander advies.

Contact :
+32 (0)2 246 91 62
info(@)renovas.be

De actrices van de dialoog

De actrices van de dialoog Lees meer

Wijkfeesten

Wijkfeesten Lees meer

Het gebeurt naast u

Het gebeurt naast u Lees meer

De algemene vergaderingen

De algemene vergaderingen Lees meer

De wijkcommissie

De wijkcommissie Lees meer

Werkgroepen openbare ruimte

Werkgroepen openbare ruimte Lees meer

Werkgroepen Kesselsruimte

Werkgroepen Kesselsruimte Lees meer

Werkgroep netheid

Werkgroep netheid Lees meer

Een logo voor de wijk

Een logo voor de wijk Lees meer

AlamaiZon

AlamaiZon Lees meer