Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Koningin-Vooruitgang 2013-2016 fleche Socio-economische fleche Zachte mobiliteit en openbare netheid
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract
Koningin-Vooruitgang

Zachte mobiliteit en openbare netheid

Zachte mobiliteit en openbare netheid

RenovaS asbl

Sensibiliseren voor duurzame mobiliteit en netheid in de openbare ruimte.
Verplaatsingen te voet of met de fiets voor korte afstanden aanmoedigen.
Zich bewust worden van zijn rol en bijdragen tot een nettere en aangenamere wijk!

Actie boomkuilen!

Op 11 mei 2014 en op 19 en 26 april 2015, hebben de bewoners van de Masui- en Vooruitgangstraat hun boomkuilen omgetoverd tot bloemperken! Dit voorkwam het sluikstorten en verbeterde het leefklimaat van de bewoners.

Contact: RenovaS - +32 2 246 91 62 - info@renovas.be

  • DWC Koningin-Vooruitgang - Masuistraat ©RenovaS absl
  • DWC Koningin-Vooruitgang - Masuistraat ©RenovaS absl
  • DWC Koningin-Vooruitgang - Masuistraat ©RenovaS absl
  • DWC Koningin-Vooruitgang - Masuistraat ©RenovaS absl
  • DWC Koningin-Vooruitgang - Masuistraat ©RenovaS absl