Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Koningin-Vooruitgang 2013-2016 fleche Onthaal fleche Onthaal
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract
Koningin-Vooruitgang

Onthaal

Het duurzaam wijkcontract Koningin-Vooruitgang 2013-2016, 10e wijkcontract op het Schaarbeeks grondgebied, ging van start in 2013 en is klaar eind 2016 geweest.

Dit duurzaam wijkcontract situeert zich in Schaarbeek, langs de spoorweg van het Noordstation. Zijn perimeter bestrijkt, van noord naar zuid, van het Gaucheretplein naar het Masuiplein en ligt op de grens met Brussel-Stad.

Het definitief programma van het duurzaam wijkcontract Koningin-Vooruitgang werd opgesteld volgens een diagnostiek en is verdeeld over 3 assen:
-  de vastgoedoperaties ;
-  de openbare ruimte en de mobiliteit ;
-  de socio-economische projecten .

En dat alles met participatie!
-  De algemene vergaderingen van de wijk - 2 à 3 maal per jaar, voor allen.
-  De wijkcommissie 4 maal per jaar– voor alle bewoners die werden verkozen tijdens de algemene wijkvergadering.
-  De werkgroepen openbare ruimte, netheid,…
-  De wijkfeesten

Contact : info(@)renovas.be - +32 (0)2 246 91 62

  • DWC Koningin-Vooruitgang ©RenovaS
  • DWC Koningin-Vooruitgang - Vooruitgangstraat ©RenovaS
  • DWC Koningin-Vooruitgang - Gaucheretpark in winter ©RenovaS
  • DWC Koningin-Vooruitgang - Tunnel Quatrecht ©RenovaS
  • DWC Koningin-Vooruitgang ©RenovaS
  • DWC Koningin-Vooruitgang - Tekenwedstrijd ©RenovaS
  • DWC Koningin-Vooruitgang - Tunnel Thomas ©RenovaS
  • DWC Koningin-Vooruitgang - Gaucheretpark ©RenovaS
  • DWC Koningin-Vooruitgang - Koninginnelaan ©RenovaS