Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Koningin-Vooruitgang 2013-2016 fleche Ik doe mee
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract
Koningin-Vooruitgang

Ik doe mee

De wijk Koningin-Vooruitgang wordt vernieuwd en ik doe mee!
In Schaarbeek wordt elk duurzaam wijkcontract vanaf het programmeringjaar gecoördineerd door een projectleider die vanaf de uitvoering van het programma wordt bijgestaan door een communicatie- participatiegelastigde, een vormingswerkster – persoon op het terrein die naar de verschillende publieken toegaat en een architect(e) van het renovatieadvies van RenovaS.

Elke ploeg van een duurzaam wijkcontract is gevestigd in een wijkantenne
De ploeg is belast met de participatie – coördinatie van de algemene wijkvergaderingenAV- de wijkcommissiesWCO, de thematische werkgroepen en de informatie – Internetsite, programmafolder, stands in de openbare ruimte, quasi maandelijkse nieuwsbrieven, coördinatie van een verenigingsplatform, deelname aan de wijkfeesten …

Een logo voor de wijk

Een logo voor de wijk Lees meer

Algemene vergadering

Algemene vergadering Lees meer

Wijkcommissies

Wijkcommissies Lees meer

Werkgroep - Openbare ruimte

Werkgroep - Openbare ruimte Lees meer

Wijkfeesten

Wijkfeesten Lees meer