Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Koningin-Vooruitgang 2013-2016 fleche Socio-economische fleche Renovatieadvies
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract
Koningin-Vooruitgang

Renovatieadvies

Renovatieadvies

De algemene opdrachten van de cel renovatieadvies van RenovaS asbl zijn:

 • de permanentie van een architect renovatieadviseur in de wijk,
 • sensibiliseren voor energiebesparingen,
 • informeren over de financiële hulpmiddelen om werken uit te voeren aan verlaagde prijzen,
 • bestekken bestuderen,
 • relaties met de dienst stedenbouw vergemakkelijken,
 • advies verstrekken voor technische problemen…

Specifieke informatie wordt ook verstrekt aan de bewoners via een persoonlijk gesprek of collectieve animaties rond volgende thema’s:

 • rechten en plichten van de huurder / eigenaar
 • de gezondheid en de veiligheid van woningen
 • energiebesparingen

Contact : RenovaS asbl - renovatieadvies
=> Colignonplein 41 - +32 (0)2 215 85 16 - info@renovas.be

 • Maandag tot vrijdag - 9:00-13:00
 • Donderdag - 9:00 -18:00 enkel op afspraak
DWC Koningin-Vooruitgang LB 05 December 2013 (567.8 kB)