Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Kleine heuvel 2021-2026 fleche Socio-economisch fleche STEUN VOOR OUDERSCHAP EN JONGE KINDEREN
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Kleine heuvel

STEUN VOOR OUDERSCHAP EN JONGE KINDEREN

VASTSTELLING
Jonge en huiselijk bestaande uit talrijke gezinnen met kinderen waaronder talrijke eenoudergezinnen meestal onderhouden door de moeders. Gebrek aan ontmoetingsruimte en structuren voor de jonge kinderen in de wijk.

DOELSTELLINGEN
Een plek bieden voor maatschappelijke aanpassing, ondersteuning voor kinderen en ouders, open voor iedereen.

HET PROJECT
De relatie tussen het kind en zijn ouder(s) steunen om het sociaal isolement te doorbreken, een plek waar men kan uitrusten, steun krijgen, of van gedachten wisselen. Dit project zal ondersteund worden door een multidisciplinair platform bestaande uit actoren op het vlak van huisvesting, gezondheid, school, wetgeving, enz. …