Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Kleine heuvel 2021-2026 fleche Socio-economisch fleche VERGROENING
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Kleine heuvel

VERGROENING

VERGROENING

VASTSTELLING
Deze diverse sterk hellende, erg gemineraliseerde en ondoordringbare wijken veroorzaken warmte-eilanden en het stroomafwaarts aflopen van het hemelwater. Zij bieden weinig ontmoetingsruimten hoewel dit unaniem wordt gevraagd: de gezelligheid van de openbare ruimte verbeteren.

DOELSTELLINGEN
Mensen opleiden voor de tuinbouw en hen aan werk helpen, een nieuwe dynamiek geven aan het Koningin-Groenpark, de biodiversiteit ontwikkelen om het welzijn van de wijk te verbeteren, zijn enkele van de doelstellingen die dit project nastreeft.

HET PROJECT
Naast de onderhouds- en renovatiewerken van het Koningin-Groenpark die worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de gebruikers en buurtbewoners, zal de ploeg van JST voorstellen om klimplanten aan de gevels te plaatsen, “groene zones” in te richten en iedereen die zijn straat groener wil maken te begeleiden.

Contact
+32 (0)2 247 77 56
contact@jst1030.be
Jérusalemstraat, 46, 1030 Schaarbeek
(Door COVID19 wordt gevraaag om op voorhand een afspraak te maken alvorens ter plaatse langs te komen)
Facebook