Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Kleine heuvel 2021-2026 fleche Socio-economisch fleche KONINGIN-GROENPARK EN HET HUIZENBLOKCONTRACT
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Kleine heuvel

KONINGIN-GROENPARK EN HET HUIZENBLOKCONTRACT

KONINGIN-GROENPARK EN HET HUIZENBLOKCONTRACT

VASTSTELLING
Deze unieke groene ruimte in de wijk, gecreëerd tijdens het wijkcontract Brabant-Groen en gelegen binnen een huizenblok, blijft te weinig gekend bij de bewoners, de leerkrachten maar ook de 4000 studenten van de hogescholen en waarvan het merendeel er niet wonen. Het park zou opgefrist moeten worden en sommige van de uitrustingen zouden vernieuwd moeten worden.

DOELSTELLINGEN
De bekendheid van het park vergroten door de zichtbaarheid te verbeteren, het veranderen tot een verenigende ruimte, een blijvend beheer creëren en de mogelijkheden voor een eventuele uitbreiding bestuderen.

HET PROJECT
Jeunes Schaerbeekois au travail – J.S.T. asbl, een onderneming voor socio-professionele inschakeling die heden belast is met het onderhoud van het park, in samenwerking met de ploeg van RenovaS zal de band leggen tussen de wijk en de diverse diensten die betrokken zijn bij de renovatie en zal met diverse lokale partners beslissen over de acties die moeten worden opgezet om te zorgen voor een betere bezetting van het park en de verschillende uitrustingen.

Dit kleine park, vandaag onvoldoende gekend, biedt voor mogelijkheden voor de noordwijk en zijn bewoners. Domitienne Cuvelier, de animatrice van het park, aangeworven door de vzw JST in het kader van het Duurzaam wijkcontract Kleine heuvel stelt voor om een parkcomité op te richten om samen te werken aan de activatie en de herinrichting van het Koningin-Groenpark.

Zin om deel te nemen om wil je graag meer weten?
Domitienne is aanwezig in het park maandag, dinsdag en vrijdag

Contact
Jeunes Schaerbeekois au Travail - J.S.T. asbl
Domitienne Cuvelier
Koningin-Groenpark, Vertestraat 126 en 42 Paleizenstraat – 1030 Schaarbeek
In het paviljoen tegenover de ingang van het restaurant Cannelle.
Elke maandag, dinsdag en vrijdag van 09:00 tot 17:00.
T. 00 32 (0)492 22 70 27 - dcuvelier@jst1030.be