Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Kleine heuvel 2021-2026 fleche Socio-economisch fleche JONGEREN EN SCHOOLUITVAL
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Kleine heuvel

JONGEREN EN SCHOOLUITVAL

De wijk heeft een jonge bevolking met veel gezinnen met kinderen waaronder talrijke éénoudergezinnen meestal onderhouden door de moeders. Een belangrijke deel van de jongeren onder de 18 jaar leeft in een gezin zonder arbeidsinkomen en het percentage vroegtijdige schoolverlaters in zowel lager als middelbaar onderwijs is erg hoog. De multifactoriële oorzaken vereisen het instellen van transversale acties om dit schoolverlaten in te perken. De ondersteunde projecten hebben als doel het schoolverlaten te beperken, het zelfbeeld van de jongeren te verbeteren, hen te helpen om hun mogelijkheden te ontdekken en de band met hun gezin, wijk, school te herstellen.

MAKE A CHANGE
In de strijd tegen schoolverzuim en schoolmoeheid biedt het jeugdhuis Same Same leuke, sociaal-culturele en sportieve activiteiten aan voor jongeren met als doel hun motivatie en zelfvertrouwen te vergroten, alsook te werken aan sociale vaardigheden.

Contact
Same Same Brussels
Koninklijke Sint-Mariastraat 92-94 - 1030 Schaarbeek
T 0483 635 836 - samesamebrussels.cord@hotmail.com

HIP HOP SCHOOL CALLING
Wekelijks Hip Hop workshops (schrijven, dans, graffiti, enz.) voor jongeren met inspirerende rolmodellen. Sommige workshops zijn uitsluitend bestemd voor meisjes met de bedoeling hen meer ruimte te geven om zich te uiten.

Contact
Souterrain Production
Rogierstraat 126-128 - 1030 Schaarbeek
T 0493 299 199 - hiphopschool.be@gmail.com