Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Kleine heuvel 2021-2026 fleche Socio-economisch fleche JONGEREN EN SCHOOLUITVAL
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Kleine heuvel

JONGEREN EN SCHOOLUITVAL

JONGEREN EN SCHOOLUITVAL

© Schaerbeek 1030 Schaarbeek

VASTSTELLING
Jonge bevolking bestaande uit talrijke gezinnen met kinderen waaronder talrijke eenoudergezinnen meestal onderhouden door de moeders. Een belangrijke deel van de jongeren onder de 18 jaar leeft in een gezin zonder arbeidsinkomen en het percentage vroegtijdige schoolverlaters in zowel lager als middelbaar onderwijs is erg hoog. De multifactoriële oorzaken vereisen het instellen van transversale acties om dit schoolverlaten in te perken.

DOELSTELLINGEN
Men dient het schoolverlaten te beperken, het zelfbeeld van de jongeren te verbeteren, hen te helpen om hun mogelijkheden te ontdekken en de band met hun gezin, wijk, school te herstellen.

HET PROJECT
Om hun re-integratie in het schoolcircuit, het sociaal en gezinsleven te bevorderen en een zinvol project te vinden, dient men te netwerken en bijkomende acties op touw te zetten door naar de straat te gaan om diegenen die buiten het circuit vallen te ontmoeten.

PROJECTOPROEP
De projectoproep is gesloten.
De projecten bevinden zich in de goedkeuringsfase door de verschillende bevoegde instanties.