Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Kleine heuvel 2021-2026 fleche Socio-economisch fleche ACTIVERING VAN DE OPENBARE RUIMTE
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Kleine heuvel

ACTIVERING VAN DE OPENBARE RUIMTE

ACTIVERING VAN DE OPENBARE RUIMTE

Hoewel verschillende pleinen van de wijk zo’n twintig jaar geleden werden vernieuwd, heeft de wijk nog steeds te lijden onder een gebrek aan gezelligheid en ontmoetingsplaatsen. Overigens laten de dichte bebouwing en de vaak kleine woningen weinig plaats voor de kinderen en jongeren.

EVENEMENTS CITOYENS
AtMOsphères AMO organiseert activiteiten op het Lehonplein, zoals gedeelde maaltijden, sport, schoonmaak van het plein, een rommelmarkt... om de bewoners te betrekken en sociale banden te creëren. Wekelijks zijn er straathoekwerkers op het plein aanwezig.

Contact
AtMOsphères
Haachtsesteenweg 450 - 1030 Schaarbeek
T 02 218 87 88 - hassan@atmospheres-amo.be

LES PENTUS BRABANT
Patrimoine à roulettes activeert de openbare ruimte in de Brabantwijk met verrassende activiteiten op elke straathoek om mensen te ontmoeten en verhalen te vertellen. Het project mondt uit in de creatie van een collectief kunstwerk. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan artistieke en poëtische elementen om de straten te verfraaien.

Contact
Patrimoine à roulettes
Villers-la-ville
T 0476 98 86 94 - yves.hanosset@gmail.com