Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Kleine heuvel 2021-2026 fleche Socio-economisch fleche ACTIVERING VAN DE OPENBARE RUIMTE
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Kleine heuvel

ACTIVERING VAN DE OPENBARE RUIMTE

ACTIVERING VAN DE OPENBARE RUIMTE

VASTSTELLING
Hoewel verschillende pleinen van de wijk zo’n twintig jaar geleden werden vernieuwd, heeft de wijk nog steeds te lijden onder een gebrek aan gezelligheid, ontmoetingsplaatsen en daarom zullen het Lehon-, Liedts-, Koninginneplein, het Koningin-Groenpark via diverse programma’s een opknapbeurt krijgen.
Overigens laten de dichte bebouwing en de vaak kleine woningen weinig plaats voor de kinderen en tieners en maakt de sterke mannelijke aanwezigheid in de openbare ruimte de aanwezigheid van de vrouwen erg discreet.
Tenslotte drukken de bewoners ook een duidelijke behoefte aan verenigende evenementen uit.

DOELSTELLINGEN
De ruimten gezelliger maken voor iedereen, ontmoetingsruimten ontwikkelen, het onveiligheidsgevoel temperen, de netheid verbeteren, een plaats geven aan de jongeren …

HET PROJECT
Activiteiten die de openbare ruimte activeren, een nieuw gebruik bevorderen, een nieuwe toe-eigening mogelijk maakt door het creëren van ontmoetingen en uitwisselingen tussen de bewoners. Dit kan op verschillende manieren worden op touw gezet via tijdelijke installaties: artistieke, culturele, sport, feestelijkheden … een soepele en veranderende programmatie waarbij de bewoners en wijkactoren worden betrokken.

In het eerste semester van 2022 lanceert het team van het Duurzaam wijkcontract lanceert een projectoproep “Activatie van de publieke ruimte”. Blijft u graag op de hoogte van de lancering van deze projectoproep? Abonneer u dan op de online nieuwsbrief via aleflere@renovas.be .