Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Kleine heuvel 2021-2026 fleche Programma fleche Programma
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Kleine heuvel

Programma

Verschillende belangrijke projecten staan gepland op de perimeter of in de omgeving, zoals de renovatie van het Noordstation en de uitbreiding van de sporen, de heraanleg van de tunnels, de uitbreiding van de metrostation Noord/Bordet, de renovatie van de koninklijke as Sint-Maria … Daarom zijn de activiteiten van het wijkcontract, gestructureerd volgens 4 pijlers, zo opgesteld dat ze deze projecten aanvullen en versterken.

1. DE OPENBARE RUIMTE

De stadsstructuur herdefiniëren om hem toegankelijker te maken voor de zachte mobiliteit alsook gebruiksvriendelijker.

2. DE RENOVATIEFABRIEK

Het in vraag stellen van de kwaliteit van het woningaanbod en de betaalbaarheid.

3. DE HUISVESTING EN FACILITEITEN

De zeldzame vastgoedmogelijkheden in de wijk, de budgettaire realiteit en de reeds geprogrammeerde faciliteiten zorgen ervoor dat voorrang wordt gegeven aan een uitrusting voor de allerkleinsten en aan de ondersteuning van gezinnen, aan jeugd en aan het thema gezondheid.

4. DE SOCIO-ECONOMISCHE PROJECTEN

Een ander belangrijk deel van het programma betreft de socio-economische projecten. Het duurzaam wijkcontract Kleine heuvel investeert in de steun aan kwetsbare groepen, de versterking van het wijkleven, de verbetering van de huisvesting en vergroening van de wijk via socio-professionele inschakeling.

EEN PARTICIPATIEF PROCES

Het programma van het duurzaam wijkcontract Kleine heuvel is opgemaakt op basis van een eerste diagnostiek en een participatief proces met bewoners, actieve verenigingen, ...

Download hier het volledige programma:

Programme/programma PETITE COLLINE - KLEINE HEUVEL - RenovaS asbl (46.1 MB)