Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Kleine heuvel 2021-2026 fleche Openbare ruimte fleche BEPLANTING
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Kleine heuvel

BEPLANTING

BEPLANTING

VASTSTELLING
Deze sterk hellende, erg gemineraliseerde en waterafstotende wijken veroorzaken hitte-eilanden en het stroomafwaarts aflopen van hemelwater. Zij bieden weinig ontmoetingsruimten hoewel er een grote vraag naar is: de gezelligheid in de openbare ruimte verbeteren.

DOELSTELLINGEN
Mensen opleiden voor de tuinbouw en hen aan werk helpen, een nieuwe dynamiek geven aan het Koningin-Groenpark, de biodiversiteit ontwikkelen om het welzijn van de wijk te verbeteren, zijn enkele van de doelstellingen die dit project nastreeft.

HET PROJECT
Naast de onderhouds- en renovatiewerken van het Koningin-Groenpark die worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de gebruikers en buurtbewoners, zal de ploeg van JST voorstellen om klimplanten aan de gevels te plaatsen, “groene zones” in te richten en iedereen die zijn straat groener wil maken te begeleiden.

  • Séverin Malaud © urban.brussels
  • © RenovaS