Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Kleine heuvel 2021-2026 fleche Nieuws - online fleche Projectoproep participatief budget
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Kleine heuvel

Projectoproep participatief budget

Ontdek het reglement en het online formulier van de projectoproep 2022

Projectoproep participatief budget

Het participatief budget van het Duurzaam wijkcontract Pogge wil initiatieven voor de verbetering van het leefklimaat in de wijk steunen, door het financieren van projecten die worden opgestart en gedragen door bewoners. De projecten kunnen variëren. Tussen 2016 en 2021 realiseerden bewoners projecten rond thema’s als stedelijke ecologie via "moestuin" workshops, superdiversiteit via een straatfeest, zachte mobiliteit met een "street art" interventie, …

Ontdek hier hoe je een project kan indienen voor 11 maart!