Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Kleine heuvel 2021-2026 fleche Ik doe mee fleche Ik doe mee
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Kleine heuvel

Ik doe mee

Burgerpanel
We willen zeker zijn dat ons projecten gedragen worden door buurtbewoners en daarom besloot het team een burgerpanel te organiseren. 300 bewoners met verschillende achtergronden uit 3 wijken in de buurt (Colignon, Lehon, Brabant) werden willekeurig geselecteerd en uitgenodigd om deel te nemen aan het burgerpanel. Ze worden gevraagd om hun mening te geven en mee te denken over zowel de geplande heraanleg als de keuze van sociaaleconomische en participatieve projecten voor de wijk.

Algemene wijkvergadering
Tijdens een duurzaam wijkcontract worden de burgers van de perimeter geraadpleegd en aangemoedigd om actief deel te nemen aan het programma. Minstens eenmaal per jaar nodigt de algemene vergadering van de wijk – AV – de bewoners uit om een update te geven over de evolutie van de projecten.

Wijkcommissie
Als wijkbewoner kunt je deelnemen via de wijkcommissie – WCo. Deze bestaat uit geïnteresseerde bewoners en verenigingen van de perimeter aangeduid door de algemene vergadering. Ze worden gevraagd om hun mening te geven en mee te denken over zowel de geplande heraanleg als de keuze van sociaaleconomische en participatieve projecten voor de wijk.

Contact
Anke Leflere
Lehonplein 9 - 1030 Schaarbeek
T 02 790 24 93
aleflere@renovas.be