Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Kleine heuvel 2021-2026 fleche Ik doe mee fleche WIJKCOMMISSIE
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Kleine heuvel

WIJKCOMMISSIE

WIJKCOMMISSIE

De wijk Kleine Heuvel vernieuwt en ik doe mee.
Tijdens een duurzaam wijkcontract worden de burgers van de perimeter geraadpleegd en aangemoedigd om actief deel te nemen aan het programma. Als wijkbewoner kunt u deelnemen aan de uitwerking en uitvoering van het programma tijdens de wijkcommissie – WCo - bestaande uit onder meer 8 bewoners die de bewoners van de perimeter vertegenwoordigen en die door de algemene vergadering worden aangeduid op basis van hun vrijwillige kandidatuur..
De WCo uit een advies over het programma en volgt de verwezenlijking van alle projecten.
Zij wordt minstens tweemaal per jaar samengeroepen in de loop van de 5 jaar en bestaat uit verschillende actoren uit het verenigingsleven of de instellingen.