Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Kleine heuvel 2021-2026 fleche Huisvesting en infrastructuren fleche RENOVATIE VAN 12 EENHEDEN
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Kleine heuvel

RENOVATIE VAN 12 EENHEDEN

RENOVATIE VAN 12 EENHEDEN

VASTSTELLINGEN

De diagnose van de gebouwen in de wijk heeft volgende zaken aan het licht gebracht: hun enorm verval, de overconcentratie, de slechte energieprestaties, het gebrek aan grote woningen aangepast voor grote gezinnen, … wat zorgt voor de nood voor de ontwikkeling van huisvesting op de private markt bedoeld voor sociale doeleinden.

HET PROJECT

Dit project gedragen door ASIS (Agence Schaerbeekoise Immobilière Sociale), stelt een dienst sleutel-op-slotformule voor aan de eigenaars om hun woningen conform te maken met de wettelijke reglementeringen en hun een statuut van woning van sociale aard te verlenen voor een periode van 15 jaar.

Info: RenovaS asbl – Cel Renovatieadvies - Marie De Bruyn,
Colignonplein 41, 1030 Schaarbeek
+32 (0)2 215 85 16 - mdebruyn@renovas.be