Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Jeruzalem 2003-2006 fleche Socio-economische fleche Renovatieadvies
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Jeruzalem

Renovatieadvies

Renovatieadvies

Renovatieadvies
RenovaS asbl

De algemene opdrachten van de cel renovatieadvies van RenovaS asbl zijn :

 • de permanentie van een architect renovatieadviseur in de wijk,
 • sensibiliseren voor energiebesparingen,
 • informeren over de financiële hulpmiddelen om werken uit te voeren aan verlaagde prijzen,
 • bestekken bestuderen, ,
 • relaties met de dienst stedenbouw vergemakkelijken
 • advies verstrekken bij technische problemen …

Specifieke informatie wordt ook verstrekt aan de bewoners via een persoonlijk gesprek of collectieve animaties rond volgende thema’s:

 • rechten en plichten van de huurder / eigenaar
 • de gezondheid en de veiligheid van woningen
 • energiebesparingen.

Ook al zijn de verhoogde premies verbonden met het wijkcontract nu afgeschaft, toch blijft het team van het renovatieadvies altijd beschikbaar voor de hierboven beschreven opdrachten.

 • WC Jeruzalem - Renovatieadvies - patrimoine - gevels 1
 • WC Jeruzalem - Renovatie advies - Feest 2
 • WC Jeruzalem - Renovatieadvies - patrimoine - gevels 2
 • WC Jeruzalem - Renovatie advies - Feest
 • WC Jeruzalem - Renovatie advies - erfgoed - Sgraffito

News