Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Jeruzalem 2003-2006 fleche Socio-economische fleche Multiculturele Fanfare
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Jeruzalem

Multiculturele Fanfare

Multiculturele Fanfare

Novanois

Novanis heeft, in het kader van het wijkcontract, aan beroepsmusici, amateurs, beginnelingen, voorgesteld om samen te spelen of te leren spelen …. Een intergenerationele fanfare die talrijke banden tussen bewoners van de wijk en van elders, bevordert.

Contact :
Vleugelsstraat 3, 1030 Brussel
+32 (0)2 242 54 72
www.novanois.com

  • WC Jeruzalem - © Novanois - Feest 1
  • WC Jeruzalem - © Novanois - Feest 2
  • WC Jeruzalem - © Novanois - Feest 3
  • WC Jeruzalem - © Novanois - Feest 4

News