Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Jeruzalem 2003-2006 fleche Perimeter fleche Perimeter
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Jeruzalem

Perimeter

Vastgelegd in functie van bepaalde criteria verbonden met de staat van de huisvesting, de openbare ruimte en de sociale indicatoren zoals het werkloosheidspercentage, de bevolkingsdichtheid, strekt de perimeter van het wijkcontract Jeruzalem zich uit ten noorden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en is noord-zuid begrensd door de Voltaire -en Louis Bertrandlaan en de Koninklijke Sint Mariastraat en Maarschalk Foschlaan.

News