Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Helmet 2011-2014 fleche Socio-economische fleche Renovatie van de commerciële uitstalramen
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Helmet

Renovatie van de commerciële uitstalramen

Renovatie van de commerciële uitstalramen

Verfraaiing van de uithangborden, beletteringen, zonnetenten...

De handelaars van de Hemetsesteenweg en de Richard Vandeveldestraat hebben kunnen genieten van een financiële tussenkomst ten bedrage van 70% van hun werken.

Het project dat werd aangevraagd door de handelaar wordt uitgevoerd door een extern bureau.

Een tintal handelszaken van de Helmetsesteenweg genieten van deze buitenkans.

Contact: Atrium Brussels - +32 (0)2 502 41 91 - info@atrium.brussels

  • DWC Helmet - Renovatie van uitstalraam op Helmetst. © Atrium