Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Helmet 2011-2014 fleche Socio-economische fleche Opleiding kinderopvang
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Helmet

Opleiding kinderopvang

Opleiding kinderopvang

Het buurthuis Helmet in samenwerking met de COBEFF asbl, het Réseau Coordination de l’Enfance en de Mission Locale de Schaerbeek stellen 10/12 personen voor om een kwalificerende opleiding te volgen in een sector waar de behoeften belangrijk zijn: de vroege kinderjaren.

Tegelijkertijd zal de creatie van nieuwe structuren voor de opvang van kinderen van 0 tot 3 jaar, onontbeerlijk in Schaarbeek, de kans geven aan personen die in opleiding zijn of pas opgeleid, om een eerste beroepservaring mee te maken!

Het buurthuis neemt ook deel aan het pedagogisch project van het gemeentelijk huis voor kinderopvang GHKO dat in de Landbouwstraat paalt aan de kribbe, allebei gecreërd door het wijkcontract.

10 personen hadden de opleiding afgemaakt en in 2014, 6 hadden een baan gevonden.

Contact: +32 (0)2 2 215 04 96 – mqh.adultes@wing.be - www.maisondequartierhelmet.be