Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Helmet 2011-2014 fleche Socio-economische fleche Les Ateliers de Darna
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Helmet

Les Ateliers de Darna

Les Ateliers de Darna

Dit project is gekoppeld aan projecten van de arbeideruniversiteit en de internationale samenwerking.

In vier jaar tijd, ging het cusrsusbezoek in de wijk van 20 naar 75 leerlingen.

De activiteiten squash, handbal, theater en koor hebben ook bijgedragen tot het opbouwen van dit mooi oriëntatieproejct voor de jongeren.

De vereniging heeft zich onderscheiden onder 52 Brusselse huistakenscholen door de prijs van de solidaire olympiades weg te kapen.

Contact: +32 485 00 44 40 – asbl.darna (@) gmail.com - www.darna.be