Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Helmet 2011-2014 fleche Socio-economische
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Helmet

Socio-economische

De socio-economische, milieu en culturele acties voor het verbeteren van de gezelligheid:
• schoolsteun,
• buitenschoolse activiteiten,
• socio-professionele opleiding...

hetzij acties gevoerd in partnerschap met het verenigingsleven, de scholen en de bewoners.

De diagnose heeft de aanwezigheid van dynamische actoren die een belangrijk palet aan diensten en activiteiten in verschillende domeinen bieden, in het licht gesteld.
Een platform dat de plaatselijke actoren groepeert werd opgezet om samen projecten uit te bouwen die beantwoorden aan de behoeften die werden geïdentificeerd door de diagnose en beter de expertise en de vaardigheden van de verschillende actoren gebruikt en hun respectievelijke publieken en netwerken samenbrengt.

Deze dynamiek laat toe om talrijke samenwerkingen tussen de verenigingen op te starten en projecten voort te brengen en/of te versterken die zich op dezelfde doelstellingen richten als de diagnose en dit zonder specifieke financiering.

Het wikcontract was ook gezelligheid:
- 3 wijkfeesten
- 3 lichtfeesten
- 18 wijkbanketten
- 1 feestelijke inhuldiging van de 2 ingangen van de Ecole 6 Georges Primo
- Halloween en activiteiten in de moestuin binnen in het huizenblok van de Schaarbeekse Haard.

Het wijkcontract is heden afgesloten maar sommige activiteiten duren voort: zo zetten de moestuin op het dak van de Heilige Familie brede school en de bio vegetarische maaltijden die worden voorgesteld, het project van het Kern Cabinet voort, de 2 ingangen van de école 6 Georges Primo die werden heringericht door Patrimoine à roulettes en JST verwelkomen de kinderen en de daken die werden beplant door JST worden steeds groener evenals de bloembakken aan de gevels...de schoolondersteuning in de Heilige Familieschool wordt voortgezet...en ook bij Darna!