Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Helmet 2011-2014 fleche Programma fleche Programma
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Helmet

Programma

Het definitief programma van het duurzaam wijkcontract Helmet dat werd opgesteld na een diagnose voorziet:

- vastgoedoperaties :
• de renovatie van 7 woningen voornamelijk bestemd voor lage en gemiddelde inkomens,
• nieuwe wijkuitrustingen: de creatie van 1 sportzaal, 1 gemeentelijke kribbe en 1 gemeentelijke kinderdagopvang, lokalen voor huistakenscholen en senioren.

-  Herinrichtingoperaties van de openbare ruimte: meer functionele en aangenamere plaatsen, heraangelegde voetpaden, beveiligde kruispunten straten,

-  een renovatieadviseur voor het verbeteren van de huisvesting,

- socio-economische operaties en milieuoperaties gedragen door meer dan een tiental verenigingen die de leerlingen van de lagere en secundaire scholen, de jongeren, vrouwen, senioren, de handelaars … aanspreken, maar ook opleidingen bieden.

Hetzij een wijk die verandert, banden die gesmeed worden en die blijven bestaan ook na de vier jaren van het wijkcontract.

Overeenkomstig de wetgeving, werd het gewijzigd in de loop van het tweede jaar in 2012: sommige operaties werden geschrapt, andere versterkt, nieuwe operaties werden er op geënt.

De folder van het gewijzigd programma werd verdeeld in de brievenbussen van de perimeter en herneemt alle operaties.

cqdh_programme_web.pdf (2.1 MB)
CQDH
Programme/Programma