Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Helmet 2011-2014 fleche Openbare ruimte fleche Kruispunt Helmet / Albert Desenfans
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Helmet

Kruispunt Helmet / Albert Desenfans

Kruispunt Helmet / Albert Desenfans

Herconfiguratie van de wegenis, beveiliging van de zwakke gebruikers.

Financiering buiten wijkcontract.