Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Helmet 2011-2014 fleche Openbare ruimte fleche Helmetsesteenweg
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Helmet

Helmetsesteenweg

Helmetsesteenweg

Herconfiguratie van de voetpaden, het stadsmeubilair en de openbare verlichting om de mobiliteit van de het vast cliënteel van de handelsader te vergemakkelijken en beveiligen.

De voetpaden worden hernieuwd en het stadsmeubilair herdacht om overtollige paaltjes en panelen te vermijden.