Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Helmet 2011-2014 fleche Ik doe mee fleche Werkgroep - Openbare ruimte
Her- waardering van de wijken

Duurzaam wijkcontract Helmet

Werkgroep - Openbare ruimte

Werkgroep - Openbare ruimte

In 2011, heeft de ploeg van het duurzaam wijkcontract Helmet werkgroepen gecoördineerd rond bepaalde operaties op de openbare ruimte om de diagnose van het programma te voeden en te verfijnen.

Het doel was om opmerkingen, meningen, voorstellen van de bewoners en gebruikers inzake de inrichtingen voorzien in het programma te verzamelen wat hun gebruik, beheer en onderhoud betreft.

Men ziet de openbare ruimte immers anders als men 4, 15, 40 of 85 jaar is, als men bewoner, handelaar, arbeider, gemeentebediende, mama met kinderwagen, oudere met stok... is, ’s nachts, overdag, in de week, in het weekend …

Dankzij de expertise van de deelnemers, is men in de werkgroep tot een inventaris kunnen komen van de behoeften, problemen en voorstellen voor:
- Apollosquare
- de omgeving van de Heilige Familiekerk
- de gevaarlijke kruispunten
- het Landbouw / Haachtpleintje
- Helmetsesteenweg.

Zes werkgroepen hebben 17 keer vergaderd om een algemene synthese (PDF - 2 Mo) uit te werken vanaf de willen en opmerkingen van verschillende actoren van de wijk.