Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Brabant-Noord-Sint-Lazarus 2018-2026 fleche Sociale cohesie fleche Campus 1030
Her- waardering van de wijken

Stadsvernieuwingscontract
Brabant-Noord-Sint-Lazarus

Campus 1030

Creatie van een wijkcampus die aansluit bij de bewoners

Campus 1030

Met 4 hoger onderwijsinstellingen die meer dan 5000 studenten en een 1000 docenten verzamelen is het duidelijk dat de studentenfunctie erg aanwezig is in de wijk, maar echter weinig geïntegreerd in zijn dynamiek.
Daarom werd « De integratie van jongeren in de wijk » als 1 van de 5 prioritaire thema’s opgenomen in het luik voor sociale cohesie van het SVCBNSL.

RenovaS coördineert het project Campus 1030 met als doel :

 • De dynamiek tussen de 4 hoger onderwijsinstellingen te versterken (KULeuven Faculteit Architectuur Campus Sint-Lucas, LUCA, HE Galiée, ISFSC)
 • Een interactie tussen de onderwijsinstellingen en de wijk te creëren

DE ACTIES

Atelier participatif © RenovaS

De acties zijn gericht op:

 • de verbetering van het wijkleven: samenwerking tussen de actoren van de verschillende domeinen (onderwijs, sport, welzijn, cultuur, …) met als doel gemeenschappelijke acties op te zetten die studenten en bewoners samenbrengen.
 • Het mobiliseren van de actoren en bouwen aan gedragen projecten in de wijk: de herinrichting van het Koninginneplein en de creatie van een studentenpool als een hefboom om alle actoren te mobiliseren en een sterk participatieproces op te zetten.

De acties kunnen zich vertalen in samenwerkingen in het kader van lessen, het promoten van stages en vrijwilligerswerk in de buurt, de organisatie en deelname aan evenementen, …
Op die manier leren de studenten de buurt, zijn bewoners en organisaties beter kennen en ontdekt de buurt op zijn beurt de expertise van de studenten.

NAAR EEN STUDENTEN -EN WIJKPOOL

De studenten -en wijkpool op het Koninginneplein ©Burobill-Import Export Architecture
De dynamiek van Campus 1030 zal op termijn gematerialiseerd worden in de toekomstige studenten -en wijkpool op het Koninginneplein. Een plek waar studenten en buurtbewoners elkaar ontmoeten


STUDENTENBEVRAGING 2019

In februari 2019 werd er een grote enquête rond het studentenleven in de buurt gelanceerd bij de studenten van de 4 hoger onderwijsinstellingen uit de buurt.

Ontdek de resultaten hier! (Nederlandstalige versie volgt)

crubnsl_questionnaire_etudiants_synthese_fr-2.pdf (1.8 MB)

SAMENWERKINGEN

 • Studentenbevraging 2019
 • Atelier architecture - Campus 2030 |copyright KULeuven Faculteit (...)
 • Atelier architecture - Campus 2030 |copyright KULeuven Faculteit (...)
 • Atelier architecture - Campus 2030 |copyright KULeuven Faculteit (...)
 • Startworkshop 1MA | Sint-Lucas Architectuur
 • Startworkshop 1MA | Sint-Lucas Architectuur
 • Startworkshop 1MA | Sint-Lucas Architectuur