Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Brabant-Noord-Sint-Lazarus 2018-2023 fleche Sociale cohesie
Her- waardering van de wijken

Stadsvernieuwingscontract
Brabant-Noord-Sint-Lazarus

Sociale cohesie

Dit luik begeleidt de operaties van herwaardering van publieke ruimte en de creatie van infrastructuur als onderdeel van het stadsvernieuwingscontract dit heeft als doel de plaatselijke integratie van de operaties te bevorderen en een algemene samenhang tussen de fysieke operaties en de projecten voor maatschappelijke cohesie te bevorderen.

Voor dit luik werden 6 hoofdthema’s geïdentificeerd:

1. animatie van de openbare ruimte, netheid
2. valorisatie van de binnenterreinen
3. activering Brabant-Liedts-Sint-Lazarus-Haacht-Koningsstraat
4. verbetering van de huisvesting en het bouwkundig erfgoed
5. integratie van de kwetsbare bevolkingsgroepen
6. integratie van de jongeren in de wijk.

De gemeentelijke en intercommunale projecten voorgesteld door de gemeenten Schaarbeek en Sint-Joost-ten-Noode:

Campus 1030

Campus 1030

Creatie van een wijkcampus die aansluit bij de bewoners

Lees meer

Kwetsbare bevolkingsgroepen

Lees meer