Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Brabant-Noord-Sint-Lazarus 2018-2026 fleche Programma fleche Openbare onderzoek
Her- waardering van de wijken

Stadsvernieuwingscontract
Brabant-Noord-Sint-Lazarus

Openbare onderzoek

PROGRAMMAWIJZIGINGEN VAN HET STADSVERNIEUWINGSCONTRACT BRABANT – NOORD – SINT LAZARUS
Het advies van het onderzoek werd door de Gemeente Schaarbeek gepubliceerd voor alle praktische informatie. Om alles te leren over de wijziging van het programma surft u naar de site van Perspective.brussels.

Ontdek vooral de twee nieuwe projecten van het SVC op het grondgebied van Schaarbeek:
-  de “socio-culturele pool, Rogierstraat 126” (page 38)
-  de “Pool voor kleuters en peuters, d’Hoogvorststraat 8-14” (page 40)

Meer details op de pagina’s 38 en 40 van het gewijzigd programma.

HOE VERLOOPT HET OPENBAAR ONDERZOEK?
> Het Gewest, in overleg met de gemeente, doet een aanvraag voor wijziging van het basisprogramma van het Stadsvernieuwingscontract wat een openbaar onderzoek nodig maakt.
> De gemeente maakt rode affiches op om de bewoners te informeren.
> De bewoners hebben 30 dagen (naargelang het betrokken project) om hun opmerkingen aan de gemeente te kennen te geven.
> De overlegcommissie bespreekt de ingediende opmerkingen.
> Het Gewest neemt een beslissing: gunstig, gunstig met voorwaarde.n, of ongunstig.

HOE DE DOCUMENTEN RAADPLEGEN?
- Online
Het raadplegen van het openbaar onderzoek gebeurt online https://quartiers.brussels/2/ .

- Ter plaatse
Het raadplegen ter plaatse is mogelijk maar enkel op telefonische afspraak op +32 (0)2 244 72 08 of via mail op het adres mpp@schaerbeek.be. De afspraken vinden enkel plaats van maandag tot vrijdag tussen 9 en 12u.

Voor een raadpleging ter plaatse zullen volgende sanitaire maatregelen absoluut moeten worden nageleefd:
- aantal personen beperkt tot maximum twee
- social distancing (1,5m) tussen de burger en de gemeentelijke ambtenaar
- dragen van masker en handschoenen, zowel door de burger als door de gemeentelijke ambtenaar.

HOE BEKOMT MEN TECHNISCHE UITLEG?
De technische uitleg wordt telefonisch verstrekt en enkel op afspraak :
- bij Mathilde Berlanger van perspective.brussels (projectverantwoordelijke SVC2) via mail op het adres contratderenovationurbaine@perspective.brussels of telefonisch op +32 (0)477 76 95 58 (kantooruren)

- bij Massimiliano Salzotto van RenovaS (projectleider SVCU2) of Clémence Bocquet (Gemeente Schaarbeek, Coördinatrice stadsvernieuwing) via mail op het adres mpp@schaerbeek.be of op +32 (0)2 213 00 01 (M. Salzotto) of +32 (0)490 52 30 20 (C. Bocquet)

HOE REAGEREN OP HET PROJECT?
De waarnemingen en klachten inzake het dossier kunnen worden geformuleerd tijdens de période van het onderzoek en ten laatste op 12 maart 2021, hetzij:

- schriftelijk ter attentie van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op het e-mailadres: contratderenovationurbaine@perspective.brussels of op het postadres: perspective.brussels Naamsestraat, 59 1000 Brussel.
- indien nodig, mondeling, ter plaatse en enkel op afspraak genomen via mail op het adres mpp@schaerbeek.be of op +32 (0)2 244 72 08 (kantooruren). Een ambtenaar zal deze opschrijven en gratis een kopie overhandigen aan de aangever.

Iedereen kan, in zijn waarnemingen of klachten, vragen om te worde gehoord door de overlegcommissie die zal plaatsvinden op vrijdag 26 maart 2021 in de gemeente Sint-Joost-ten-Noode op een nog nader te bepalen uur en plaats.

NOG VRAGEN?
E-mail msalzotto@renovas.be
Tel. +32 (0)2 213 00 01
Adres Antenne Reine, Koninginneplein 38, 1030 Brussel