Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Brabant-Noord-Sint-Lazarus 2018-2022 fleche Participatief budget fleche Verbindend reglement 2020
Her- waardering van de wijken

Stadsvernieuwingscontract
Brabant-Noord-Sint-Lazarus

Verbindend reglement 2020

Het participatief budget van het stadsvernieuwingscontract wil initiatieven voor de verbetering van het leefklimaat in de wijk steunen, door de financiering van projecten die worden opgestart en gedragen door bewoners, van de wijken Noord, Brabant, Aarschot of Haacht in Schaarbeek en Sint-Joost.

Tijdens deze quarantaine, waar we verplicht in ons kot moeten blijven, komt het belang van participatie, verbinding en solidariteit meer dan ooit op de voorgrond. Daarom heeft RenovaS beslist een deel van het participatief budget ter beschikking te stellen voor verbindende projecten.

RÈGLEMENT SOLIDAIRE 2020 (119.1 kB)