Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Brabant-Noord-Sint-Lazarus 2018-2022 fleche Participatief budget fleche Participatief budget
Her- waardering van de wijken

Stadsvernieuwingscontract
Brabant-Noord-Sint-Lazarus

Participatief budget

Lancering van het participatief budget!

In maart 2019 wordt een participatief budget gelanceerd binnen de perimeter van het stadsvernieuwingscontract - SVC Brabant | Noord | Sint-Lazarus!
Dit budget, beheerd door en voor de burgers, is bedoeld voor alle bewoners van de perimeter van het SVC, zowel op het grondgebied van Schaarbeek als op dat van Sint-Joost-ten-Noode.

Participatief budget

De bewoners van de wijken Brabant, Aarschot, Noord of Haacht zullen projecten kunnen voorstellen/kiezen en/of verwezenlijken die beantwoorden aan de behoeften die in hun wijk werden vastgesteld. Deze diverse plaatselijke en burgerinitiatieven beogen ook om de ontmoetingen tussen bewoners en de actieve mobiliteit aan te moedigen, het imago en de toe-eigening van de wijk te verbeteren, de netheid, de groene ruimten, enz. te behandelen.

Gedurende vier jaar (2019-2022), financiert een jaarlijks budget van 40.000€ de gekozen projecten die worden gedragen door en voor de bewoners.
Het budget wordt collectief beheerd, alle beslissingen worden gemaakt in vergaderingen die voor allen toegankelijk zijn!

Afspraken

  • 08/11/2019 : indienen projecten
  • 28/11/2019 om 18u30: Selectievergadering - Zaal Tanger, Sint-Franciscusstraat 67,1210 Sint Joost.

De wijkantenne steunt u

Iedereen die meer inlichtingen verlangt en/of van gedachten wil wisselen over zijn ideeën voor de wijk kan zich richten tot de ploeg van de wijkantenne!
Ontwerp, budget, opstellen van het project, partners vinden, wij staan klaar om u te helpen …

Info
Wijkantenne
Koninginneplein, 38
1030 Schaarbeek
Contact
Elsa Franceschetto
efranceschetto@renovas.be
T 02 213 00 00
Facebook: @reinecru.2svc.2