Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Brabant-Noord-Sint-Lazarus 2018-2022 fleche Participatief budget fleche Indiening van de projecten
Her- waardering van de wijken

Stadsvernieuwingscontract
Brabant-Noord-Sint-Lazarus

Indiening van de projecten

Nieuwe projectenoproep voor het participatief budget!

Indiening van de projecten

U hebt tot 08/11/2019 de tijd om een project voor uw wijk in te dienen!

Hoe? Om een project in te dienen in het kader van het participatief project kan elke groep van twee personen of meer zijn ideeën voorleggen. Een enveloppe van minimum 15.000€ is beschikbaar om de ideeën die door de selectievergadering worden weerhouden te concretiseren.

Vragen? Onze ploeg staat klaar om u te helpen bij het ontwerp van uw project. Spring even binnen in onze antenne!
Het formulier en het reglement zijn beschikbaar in de antenne Koninginneplein of hieronder.

Het formulier en het reglement zijn beschikbaar in de antenne Reine en hier.