Home fleche Herwaardering van de wijken fleche Brabant-Noord-Sint-Lazarus 2018-2022 fleche Participatief budget
Her- waardering van de wijken

Stadsvernieuwingscontract
Brabant-Noord-Sint-Lazarus

Participatief budget

Wat is een participatief budget?

Het participatief budget van het stadsvernieuwingscontract Brabant | Noord | Sint-Lazarus wil initiatieven voor de verbetering van het leefklimaat in de wijk steunen en financiert projecten die worden opgestart en gedragen door bewoners van de wijken Noord, Brabant, Aarschot of Haacht in Schaarbeek en Sint-Joost.

Hiervoor wordt jaarlijks een enveloppe van 40 000 € ter beschikking gesteld.

Lees meer

Selectie van de projecten - November 2020

De stemming werd afgesloten.
We willen graag iedereen bedanken die zijn stem uitbracht!

Beide projecten werden geselecteerd onder bepaalde voorwaarden. We gaan nu aan de slag met de projectdragers. Hou onze website in het oog om op de hoogte te blijven van de evolutie!

Lees meer